Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i TeliaSonera
dokumentnummer RiR 2008:12
utgivningsår 2008
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1566/RiR_2008_12.pdf
ställe Definitioner, s. 58–60
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Riksrevisionen