Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg
dokumentnummer RiR 2008:21
utgivningsår 2008
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1767/RiR_2008_21.pdf
ställe 1.5 Förklaring till vanliga begrepp, s. 17–19
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksrevisionen