Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Liten geologisk encyklopedi
utgivningsår 2011
länk http://www.geonord.org/ugs/LitenGeologiskEncyklopedi.pdf
antal termposter 1118
 
utgivare
organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö
författare Per-Arne Melkerud