Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2011. Enligt § 9 förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
kortform av titel Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2011
dokumentnummer ER 2011:17
utgivningsår 2011
länk http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/926201a6ffe347b9a115363879c83063/ER2011_17w.pdf
ställe Bilaga 1, Begrepp, s. 71–73
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Energimyndigheten