Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Analys av den svenska marknaden för energitjänster
dokumentnummer ER 2011:06
utgivningsår 2011
utgåvenr Dnr 00-10-6567, RB Uppdrag 13
länk http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/7ce8422c52f142a1b8677d012634e4e2/ER2011_06W.pdf
ställe 2.2 Begreppet energitjänst
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Energimyndigheten