Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2011:579) om leksakers säkerhet
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:579
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2011:579
ställe Definitioner, 4 §
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet KO