Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2011:755) om elektroniska pengar
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:755
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2011:755
ställe Definitioner, 4 §
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Finansdepartementet