Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:846
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2011:846
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet