Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Avfallsförordning (2011:927)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:927
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2011:927
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Miljödepartementet