Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:1053
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2011:1053
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet