Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skatteförfarandelag (2011:1244)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:1244
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:1244
ställe 3 kap. Definitioner och förklaringar
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Finansdepartementet