Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:1268
utgivningsår 2011
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2011:1268
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Finansdepartementet