Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bokföringsnämndens vägledning: Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut
kortform av titel
utgivningsår 2010
länk http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL10-1-K1ideella.pdf
ställe Kapitel 2 – Definitioner
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden