Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Bokföringsnämndens allmänna råd
dokumentnummer BFNAR 2006:11 (Konsoliderad version)
utgivningsår 2007
länk http://www.bfn.se/redovisning/RAD/bfnar06-11-kons2.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden