Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bokföringsnämndens allmänna råd om hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Bokföringsnämndens författningssamling
dokumentnummer BFNAR 2002:9
utgivningsår 2002
länk http://www.bfn.se/redovisning/rad/bfnar02-9-kons1.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden