Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förbandspsykologi 1972–2002
dokumentnummer Pliktverkets rapportserie: Rapport nr 7
utgivningsår 2003
länk http://www.rekryteringsmyndigheten.se/PageFiles/359/rapport7_forbpsyk.pdf
ställe Litteraturöversikt, s. 3
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Pliktverket
författare Cecilia Ralfe-Stelander
utgivare
organisation Rekryteringsmyndigheten