Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden 2011. En beskrivning och analys av den globala utsläppshandeln
kortform av titel Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden 2011
dokumentnummer ER 2011:25
utgivningsår 2012
länk http://webbshop.cm.se/System/DownloadResource.ashx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/b74d1199b513427d926246267ee0f72b/ER2011%2025W.pdf
ställe 7 Ord- och begreppslista, s. 70–76
antal termposter 42
 
utgivare
organisation Energimyndigheten