Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Definition av termer i anmälningsformuläret
utgivningsår
länk http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/blanketter/anvisningar/definitioner_anmalningsformularet.pdf URL-datum 2012-02-22
bakgrund Engelska termerna hämtade från http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/blanketter/anvisningar/Definition%20of%20terms%20in%20the%20notification%20form.pdf (engelska)
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket