Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista (med tvingande definitioner)
kortform av titel Ordlista
överordnad titel Villkor för lotter och slumptalsgeneratorer
utgivningsår 2004
utgåvenr Version: 1.01
länk http://www.lotteriinsp.se/PageFiles/laddahem/Regelverk/Villkor%20f%C3%B6r%20lotter%20och%20slumptalsgeneratorer.pdf
ställe s. 31–33
sekretariatskommentar Engelska termer från Conditions for lottery
antal termposter 27
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen