Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skogsstatistisk årsbok
utgivningsår 2011
länk http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/Statistik/Skogsstatistisk%20%C3%A5rsbok/02.%202011%20%28Kapitelvis-Separated%20chapters%29/11%20Tr%C3%A4dbr%C3%A4nsle.pdf
ställe Begrepp och definitioner, s. 234–235
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen