Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation. Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder
kortform av titel Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation
dokumentnummer PTS-ER-2011:26
utgivningsår 2011
utgåvenr 11-6395
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2011/2011-26-kannalisation.pdf
ställe 2 Aktörerna och begreppen, s. 22–26
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare Tania Abdali, Ola Barthel, Marcus Boklund, Karin Fransén, Rita Hammarstedt, Patrik Sandgren