Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
kortform av titel Hygieniska gränsvärden
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2011:18
utgivningsår 2011
länk http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_18.pdf
ställe Definitioner, s. 6
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket