Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker
kortform av titel Kemiska arbetsmiljörisker
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2011:19
utgivningsår 2011
länk http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
ställe Definitioner, s. s. 7f, 28
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket