Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bemålad sten inom svensk kulturmiljövård. En studie av färg som ytskydd och kulturhistoria inom svensk stenkonservering och restaurering
kortform av titel Bemålad sten inom svensk kulturmiljövård
utgivningsår 2011
länk http://www.raa.se/publicerat/9789172095618.pdf
ställe Terminologi, s. 37–38
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet
författare Ragnhild Claesson och Anna Henningsson