Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Militärhistorisk ordlista
utgivningsår 2011
länk http://www.soldatreg.se/ordlista.html
sekretariatskommentar Av naturliga skäl är många av termerna föråldrade.
antal termposter 273
 
utgivare
organisation Centrala Soldatregistret