Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista för avtalsrörelsen
utgivningsår
länk http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtalsrorelsen2011_2012/ordlista-for-avtalsrorelsen_140554.html
antal termposter 94
 
utgivare
organisation Svenskt Näringsliv