Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Liten Historisk-Geografisk Ordlista (LHGO)
kortform av titel LHGO
utgivningsår 2007
länk
sekretariatskommentar Observera att många av termerna i den här ordlistan, av naturliga skäl, är föråldrade.
antal termposter 245
 
utgivare
organisation Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen