Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Geologisk ordlista
dokumentnummer TNC 86
utgivningsår 1988
utgåvenr 1
länk
sekretariatskommentar UDK 551.1/.4
antal termposter 1745
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC