Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)
överordnad titel Excerpter ur Riksarkivets författningssamling
dokumentnummer RA-FS 2009:1
utgivningsår 2009
länk http://www.riksarkivet.se/Sve/RAFS/Filer/RA-FS%202009-1.pdf
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Riksarkivet