Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse
överordnad titel Excerpter ur Riksarkivets författningssamling
dokumentnummer RA-FS 1997:6
utgivningsår 1997
länk http://62.20.57.212/ra/ra-fs0/FMPro?-db=ra-fs.fp5&-format=detail.html&-lay=webb&-sortfield=RAFS-nr&-op=cn&RAFS-nr=1997%3a6&-max=10&-recid=78&-find=
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksarkivet