Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Transparenta internetaccesser – får konsumenterna tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna och om möjligheten att byta leverantör?
kortform av titel Transparenta internetaccesser
dokumentnummer PTS-ER-2011:29
utgivningsår 2011
utgåvenr 10-8510
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2011/2011-29-transparenta-internetaccesser.pdf
ställe Definitioner, s. 17–18
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare PTS: Marie Larsson, Staffan Lindmark, Anna Montelius, Johan Rydberg, Peter Thörnqvist; Konsumentverket: Magnus Karpe, Joel Westerlund