Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2011:12
utgivningsår 2011
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2011/2011_12_extraktionsmedel.pdf
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket