Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2011:47
utgivningsår 2011
länk http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2011/fs1147.pdf
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Finansinspektionen