Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid handläggning av mängdbrott. Redovisning i maj 2010 av ett regeringsuppdrag till rikspolisstyrelsen, åklagarmyndigheten och domstolsverket
kortform av titel Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid handläggning av mängdbrott
utgivningsår 2010
länk http://www.domstol.se/Publikationer/Rapporter/SLUTLIG%20M%C3%84NGDRAPPORT.pdf
ställe Redovisning, s. 10–12
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten