Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillsyn inom sjöfartsområdet
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2009:2
utgivningsår 2009
länk http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS_svenska/TSFS_2009-2.pdf?epslanguage=sv
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 57
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen