Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2009:58
utgivningsår 2009
utgåvenr Serie GEN
länk http://www.luftfartsstyrelsen.se/publicdocuments/PDF449.pdf
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen