Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2011:116
utgivningsår 2011
länk http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS_svenska/2011/TSFS_2011_116.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen