Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Byggnadsglasordlista
dokumentnummer TNC 70
utgivningsår 1978
utgåvenr 1
länk
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av Glasmästeriförbundet, Emmaboda Glasverk AB, Gränges Scanglas, Sveriges Plangrossisters Förening, Byggstandardiseringen och TNC. Hänsyn har tagits till ISO/TC 160 Glass in building.
antal termposter 200
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC