Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon – beskrivning av marknaden och råd till konsumenter
kortform av titel Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon
dokumentnummer PTS-ER-2010:8
utgivningsår 2010
utgåvenr 10-2270
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2010/rapport-tjanser-surfa-mobiltelefon-pts-er-2010-8.pdf
ställe Bilaga 1 Förklaringar till använda begrepp och förkortningar, s. 60–61
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg