Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Till dig som utsatts för brott
utgivningsår 2011
länk http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2322
sekretariatskommentar Den svenska webbordlistan innehåller fler termer och definitioner är motsvarande ordlista i ”Till dig som utsatts för brott”. Uppgifterna på andra språk är hämtade från översättningarna av ”Till dig som utsatts för brott” som finns på Brottsoffermyndighetens webbplats, t.ex. http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2396 för engelska.
antal termposter 29
 
utgivare
organisation Brottsoffermyndigheten