Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Penningpolitisk rapport. Juli 2011
utgivningsår 2011
länk http://www.riksbank.se/upload/Rapporter/2011/PPR_juli/PPR_juli2011.pdf
ställe s. 70–72
sekretariatskommentar Engelska motsvarigheterna hämtade från Monetary Policy Report. July 2011: http://www.riksbank.com/upload/Rapporter/2011/PPR_juli/MPR_July2011.pdf
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Sveriges riksbank