Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Öppna nät och tjänster
dokumentnummer PTS-ER-2009:32
utgivningsår 2009
utgåvenr 09-6874/69
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/2009-32-Oppenhetsrapporten.pdf
ställe Lista över ord och begrepp, s. 137–138
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare Camilla Grimelund Thomsen, Stina Levin, Åsa Möller, Patrik Sandgren, Peter Thörnqvist, Mattias Viklund