Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel PTS insatser för ett tillgängligt informationssamhälle. PTS andra redovisning inom strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
kortform av titel PTS insatser för ett tillgängligt informationssamhälle
dokumentnummer PTS-ER-2009:23
utgivningsår 2009
utgåvenr 09-361
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Om-PTS/PTS%20insatser%20för%20ett%20tillgängligt%20informationssamhälle%20-%20PTS-ER-200923.pdf
ställe Förklaringar till använda begrepp och förkortningar
antal termposter 30
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare Malin Wahlquist