Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel De mindre postoperatörernas verksamheter. Vilka alternativ finns till Posten i Sverige?
kortform av titel De mindre postoperatörernas verksamheter
dokumentnummer PTS-ER-2009:20
utgivningsår 2009
utgåvenr 08-8827/32
länk http://www.pts.se/upload/Rapporter/Post/2009-20-mindre-postoperatorernas-verksamheter.pdf
ställe Bilaga 3 Ordlista, s.
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
författare Emma Rodin, Johan Hansson, Pär Lindberg och Anna-Karin Hellsten