Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur
kortform av titel Saknr K 62
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2003:33
utgivningsår 2003
länk http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff120739/2003-033.pdf
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk