Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Standardisering av geografiska namn. Om FN:s ortnamnsarbete
kortform av titel Standardisering av geografiska namn
dokumentnummer LMV-rapport 2005:1
utgivningsår 2005
länk
ställe Bilaga: terminologiordlista
sekretariatskommentar Serie: Ortnamn och namnvård
antal termposter 184
 
utgivare
organisation Lantmäteriet
författare Hans Ringstam