Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lantmäteriets fastställda definition av ortnamn
utgivningsår
länk
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Lantmäteriet