Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Designordlista
utgivningsår 2011
länk http://www.svid.se/For-studenter/Vad-design-ar/Designordlista/
antal termposter 58
 
utgivare
organisation SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign