Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor
kortform av titel
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:27
utgivningsår 2008
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-27.pdf
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten