Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Uppföljning av den nya depåstrukturen för kontanthantering
dokumentnummer Dnr 2010-258-ADM
utgivningsår 2010
länk http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_adm/Depåstrukturen_ny.pdf
ställe Definitioner, s. 8
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Sveriges riksbank